فارسی میکس

خدمات فارسی میکس

تعدادی از خدمات ترجمه تیم مترجمین فارسی میکس

  • ترجمه تجاری: ترجمه قرارداد، مکاتبات تجاری و بازرگانی، اسناد مالی و حقوقی، محتوا و مطالب بازاریابی و پروژه‎ هایی از این دست.
  • ترجمه فنی: با تاکید بر زمینه های مهندسی و های-تک، ترجمه نرم افزار و سایت
  • ترجمه تخصصی: ترجمه و تکمیل فرم‎های مربوط به امور مهاجرت یا ویزا
  • خدمات ویژه استارت‎ آپ‎ ها (شرکت نوپا): امروزه تعداد زیادی از استارت ‎آپ‎ ها در حال ظهور در کشورمان هستند. با ایده ‎های نو و خلاقیت ‎های متفاوت، برخی از آنها در مراکز رشد، برخی در شتاب‎ دهنده‎ها و تعداد زیادی در سایر مراحل تکامل خود قرار دارند. بسیاری از استارت ‎آپ ‎ها نیاز به ترجمه و ارتباط با مشتریان خارجی یا جذب سرمایه ‎گذار خارجی هستند. فارسی میکس می‎تواند دسترسی به بازارهای بین‎ المللی را برای استارت‎ آپ‎ ها به روش‎ های گوناگون و مقرون ‎به صرفه تسهیل کند.