فارسی میکس

تیم مترجمین فارسی میکس

FARSIMIX

آنچه نیاز دارید، در دستان ماست

امروزه بسیاری از مردم، زمان زیادی را در اینترنت سر کرده و هرقت که به متنی به زبان غیرفارسی برمی‎خورند، از یک موتور جستجو برای ترجمه آن به فارسی استفاده می‎کنند.

خدمات ترجمه ویژه به همت مترجمان زبردستی ارائه می‎شود که متون و مقالات سطح بالای فنی، پزشکی و حقوقی را ترجمه می‎کنند. در گام بعد، این ترجمه به دست یک متخصص زبان مربوطه که مستقل از مترجم اول است، به‎دقت ویرایش شده و در نهایت توسط یک مدیر پروژه از نظر صحت ترجمه واژگان تخصصی، سبک نوشتاری، همخوانی محتوی و غیره کنترل می‎گردد.

تمامی پروژه‎های ترجمه در حال انجام توسط یک سیستم خودکار صحت‎گذاری به‎صورت فعال پایش می‎شوند. این سیستم به‎گونه‎ای طراحی شده، کیفیت کار را در حین انجام ترجمه ارتقاء می‎دهد.

چناچه مشتری تمایل داشته باشد، مترجم دومی که مجدداً مستقل از نفرات پیشین است، ترجمه تحویلی را از نظر دقت، سیر طبیعی ترجمه در زبان هدف و رعایت نکات مورد نیاز مشتری، بازنگری و درصورت لزوم ویرایش می‎کند.

ترجمه توضیحات پلانات برای حوزه تجارت الکترونیک
ترجمه برای بخش پشتیبانی از مشتریان شرکت یا سازمان شما
ترجمه مقالات اینترنتی
ترجمه وب سایت و اپ‎ های موبایل
ترجمه محتوا جهت بازاریابی، تبلیغات و شبکه‎ های اجتماعی
ترجمه راهنماها و متون گردشگری