فارسی میکس

یه تیم ترجمه حسابی

FARSIMIX

ارزش افزوده ما تو کار شما، آسودگی خیال از کیفیت ترجمه است

کار فارسی میکس متمایزه. می پرسید چرا؟ چون ترجمه قوی و ویرایش دقیق ارائه می ده.
خدمات ترجمه ویژه به همت مترجم های زبردستی ارائه می‎ شه که متون و مقالات سطح بالای فنی، پزشکی و حقوقی رو ترجمه می‎ کنن.  در گام بعد، این ترجمه به دست یک متخصص زبان مربوطه که مستقل از مترجم اول است، به‎ دقت ویرایش می شه و در نهایت یک مدیر پروژه از نظر صحت ترجمه واژگان تخصصی، سبک نوشتاری، همخوانی محتوی و غیره کنترل کیفیت رو انجام می ده. همه پروژه ‎های ترجمه در حال انجام، با یک سیستم خودکار صحت‎ سنجی محتوی به‎ صورت فعال پایش می ‎شن. این سیستم طوری طراحی شده که کیفیت کار رو در حین انجام ترجمه ارتقاء می‎ ده. چناچه مشتری تمایل داشته باشه، مترجم دومی که مجدداً مستقل از نفرات پیشین است، ترجمه تحویلی را از نظر دقت، سیر طبیعی ترجمه در زبان هدف و رعایت نکات مورد نیاز مشتری، بازنگری و درصورت لزوم ویرایش می‎ کنه.
ترجمه توضیحات پلانات برای حوزه تجارت الکترونیک
ترجمه همزمان، ترجمه شفاهی، ترجمه برای همایش
ترجمه مقالات اینترنتی
ترجمه وب سایت و اپ‎ های موبایل
ترجمه محتوا جهت بازاریابی، تبلیغات و شبکه‎ های اجتماعی
ترجمه راهنماها و متون گردشگری