فارسی میکس

ترجمه استارتاپ

امروزه استارت آپ ها یا شرکت های نوپا به تعداد زیاد در زمینه های گوناگون با برتری های رقابتی متنوع در حال ظهور هستند. شرکت های نوپا برای یک مشکل مشخص، راه حلی جدید ارائه می دهند که گاهی موفق و گاهی ناموفق است.

استارتاپ ها، همیشه با داشتن یک ایده نوین متولد می شوند. تحقیق در بازار، ثبت مالکیت فکری، تصمیم گیری برای برندسازی، انتخاب شریک و پشتیبان، نوشتن بوم کسب و کار، انتخاب یک محل کار مناسب و یافتن مربی، گام های بعدی شروع بکار یک استارتاپ هستند.

فارسی میکس می تواند از همان قدم های اول به شما کمک کند تا استارت آپ خود را جهانی کنید. ما می توانیم با یک توافق بلندمدت، کلیه نیازهای ترجمه استارت آپ شما را برآورده کنیم. هدف ما کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا و ترویج فرهنگ استارتاپی است.

خدمات ما در این زمینه می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • ترجمه وبسایت و اپلیکیشن استارتاپ
  • ترجمه فایل (های) پاورپوینت معرفی استارتاپ به سرمایه گذار (Pitch Deck)
  • ترجمه شفاهی و همزمان مذاکرات با سرمایه گذار خارجی در روز ارائه (Demo Day)
  • انجام مکاتبات با شرکای خارجی شما و پاسخدهی ایمیل های انگلیسی دریافتی
  • هر بخش دیگری که استارتاپ شما نیاز به پشتیبانی و خدمات ما داشته باشد