فارسی میکس

ترجمه تجاری و بازرگانی

تجارت، پدیده‎ای جهانی و درحال گسترش است. با این وجود، کسب منافع اقتصادی در تجارت جهانی با چالش‎ هایی همراه است که شرکت ها و کسب و کارها مجبور به یافتن راه‎ حلی برای آنها هستند.
یکی از چالش ‎های پیش‎رو برای حضور در بازارهای جهانی، مسئله ترجمه مطالب و محتوای تجاری و بازرگانی به زبان‎ های مختلف برای ارتباط با تجار سایر کشورها و حضور در بازارهای هدف است. در چنین ترجمه‎هایی چند نکته حساس و مهم وجود دارد که ممکن است در انواع دیگر ترجمه مطرح نباشد.
متون حوزه ترجمه تجاری عبارتند از قراردادها، ایمیل ها و مکاتبات تجاری، محتوای استراتژی از جمله سند چشم‎انداز و ماموریت، محتوای بازاریابی و تبلیغات و حتی صورت های مالی شرکت‎ها.
مترجمی که متون تجاری را ترجمه می‎کند، باید تسلط کافی، در حد زبان مادری، بر دو زبان مبدا و مقصد داشته باشد. علاوه بر این، باید واژگان تخصصی حوزه و صنعتی را که برای آن ترجمه می‎کند، درک کرده و نظام‌های فرهنگی و حقوقی ذینفعان را بشناسد.
تحویل به موقع ترجمه
تحویل بموقع ترجمه در بیشتر متون تجاری مسئله بسیار حساسی است. معمولاً اگر ترجمه متن تجاری بعد از مهلت تعیین شده تحویل کاربر داده شود، متن ترجمه شده، ارزش خود را از برای او دست داده است. حتی اگر کل کار ترجمه بی‎ارزش نشده باشد، دست کم کاربر مجبور خواهد شد که تمام این فرایند را یک بار دیگر تکرار کرد.
اهمیت ترجمه دقیق
مثالی که غالباً در این حوزه مطرح می‎شود، پیمان صلح بین روسای قبایل مائوری در نیوزیلند و دولت انگلستان است. این پیمان در سال ۱۸۴۰ به امضای طرفین رسید. هر یک از طرفین نسخه‎ای از این سند را که به زبان خودشان بود، امضا کردند. نتیجه آن شد که برداشت انگلیسی‎ها این بود که قبائل مائوری تسلیم محض انگلستان می شوند و همه حقوق خود را از جمله حق حاکمیت خود را به ملکه انگلیس واگذار می کنند. اما برداشت مائوری‎ها از این پیمان این بود که تنها حق حکمرانی را به انگلیسی‎ها واگذار می کنند و نه حق حاکمیت. این مناقشه و مسائل پیرامون آن هنوز تا به امروز ادامه دارد.خلاصه مطلب اینکه اگر به کسب و کار خود اهمیت می‎دهید، در هنگام انتخاب مترجم برای متون خود مطمئن شوید که تیم مترجمین طرف حساب شما، تخصص لازم را در زبان، حقوق و فرهنگ بازار هدفتان داشته باشد.همکاران ما در “فارسی میکس” این موارد را در نظر دارند و تلاش می کنند تا نهایت دقت را ترجمه متون تجاری و بازرگانی اعمال کنند.
واژگان تخصصی
زبان تجارت و اقتصاد مملو از واژگان تخصصی و دارای معنی روشن و دقیق است و تغییر ساده در یک کلمه می‎تواند نتیجه کار را بسیار متفاوت کند. هنگامی که واژگان تخصصی از زبانی به زبان دیگر ترجمه می‌شوند، بسیار مهم است که زبان کشور مقصد را بخوبی بشناسیم. این مطلب در ترجمه متون تجاری مثلاً متون گواهی ثبت اختراع و متون تخصصی در حوزه‎های کسب و کار بسیار مهم است. تفاوت در واژه “اِتیل” و “مِتیل” که مواد شیمیایی هستند، تنها در یک حرف است. همین موضوع بنظر کوچک و بی اهمیت در نام یک ماده شیمیایی، آنچنان تعیین‎کننده است که باعث می شود یک فرمول شیمیایی جواب بدهد و یا جواب ندهد، یک فرمول شیمیایی سمی باشد یا نباشد. با همین نکته ظریف، متن گواهی ثبت اختراع ما دچار نقص محتوایی خواهد شد. از طرف دیگر لحن و محتوا ترجمه باید به گونه‌ای باشد که جلوی هرگونه تفسیر ناخواسته را بگیرد.