فارسی میکس

خدمات

تعدادی از خدمات ترجمه تیم مترجمین فارسی میکس

ترجمه تجاری

ترجمه قرارداد، مکاتبات تجاری و بازرگانی، اسناد مالی و حقوقی، محتوا و مطالب بازاریابی

ترجمه فنی

با تاکید بر زمینه های مهندسی و های-تک، ترجمه نرم افزار و سایت

ترجمه تخصصی

ترجمه و تکمیل فرم‎های مربوط به امور مهاجرت یا ویزا
خدمات ویژه استارت‎ آپ‎ ها (شرکت نوپا): امروزه تعداد زیادی از استارت ‎آپ‎ ها در حال ظهور در کشورمان هستند. با ایده ‎های نو و خلاقیت ‎های متفاوت، برخی از آنها در مراکز رشد، برخی در شتاب‎ دهنده‎ها و تعداد زیادی در سایر مراحل تکامل خود قرار دارند. بسیاری از استارت ‎آپ ‎ها نیاز به ترجمه و ارتباط با مشتریان خارجی یا جذب سرمایه ‎گذار خارجی هستند. فارسی میکس می‎تواند دسترسی به بازارهای بین‎ المللی را برای استارت‎ آپ‎ ها به روش‎ های گوناگون و مقرون ‎به صرفه تسهیل کند.