فارسی میکس

چرا کار ترجمه خود را به “فارسی میکس” بسپاریم

 
 
تعداد زبان هایی که تیم مترجمین فارسی میکس پوشش می ‎دهد، فقط در حد ادعا نیست. ظرفیت و توانمندی ارائه خدمات ترجمه در زبان‎ های اعلام شده، بصورت کامل در تیم مترجمین فارسی میکس وجود دارد. به عکس سایر سایت ‎ها، تیم ترجمه ما هرگز ادعا نمی کند که خدمات ترجمه برای کلیه زبان‎ های دنیا را ارائه می‎دهد.چنانچه موسسه ترجمه ‎ای چنین ادعایی را مطرح کرد، کافیست بدانید که چند هزار زبان مختلف در کره زمین وجود دارد و امکان پوشش حتی کسری از همه این زبان‎ها برای هیچ سایت، موسسه یا گروه مترجمین وجود ندارد. از این رو،ما تعداد مشخصی از زبان های دنیا را در سبد پلانات خود گنجانده‎ ایم اما از کیفیت کار ترجمه تیم مترجمین خود مطمئن هستیم.

اهداف ما

این وبسایت بر اساس یک ایده نوپا جهت انجام ترجمه ایجاد شده است. تلاش برای ارائه کیفیت بالای کار ترجمه اعم از کتبی و شفاهی توسط فریلنسرهایی که آزمون کیفیت مشخصی را گذرانده اند، از اهداف این وبسایت است.