فارسی میکس


تیم مترجمین فارسی میکس

FARSIMIX

آنچه نیاز دارید، در دستان ماست

امروزه بسیاری از مردم، زمان زیادی را در اینترنت سر کرده و هرقت که به متنی به زبان غیرفارسی برمی‎خورند، از یک موتور جستجو برای ترجمه آن به فارسی استفاده می‎کنند.

تیم مترجمین فارسی میکس

FARSIMIX

آنچه نیاز دارید، در دستان ماست

امروزه بسیاری از مردم، زمان زیادی را در اینترنت سر کرده و هرقت که به متنی به زبان غیرفارسی برمی‎خورند، از یک موتور جستجو برای ترجمه آن به فارسی استفاده می‎کنند.

ثبت سفارش

نرخ و زبان

روندکار

انواع ترجمه

چرا فارسی میکس

چرا ترجمه

چرا کار ترجمه خود را به فارسی میکس بسپاریم

کار ترجمه خود را به “فارسی میکس” بسپارم؟ کار ترجمه “فارسی میکس” با کیفیت، با سرعت و با قیمت مناسب است. تجربه ما در انجام ترجمه متون گوناگون، بسیار گسترده و کم‎نظیر است.

ترجمه توضیحات پلانات برای حوزه تجارت الکترونیک

ترجمه راهنماها و متون گردشگریترجمه مقالات اینترنتی

ترجمه محتوی تولیدی کاربران سایت

ترجمه برای بخش پشتیبانی از مشتریان شرکت یا سازمان شما

ترجمه محتوی جهت بازاریابی، تبلیغات و شبکه‎های اجتماعیترجمه ایمیل، پیامک، پست‎های شبکه‎های اجتماعی و موارد مشابه

ترجمه وبسایت و اپ‎های موبایلکیفیت برترافزون بر اینکه مترجمان “فارسی میکس” پیوسته از نظر کیفی ارزیابی می‎شوند، بلکه یکی از توانایی‎های سیستم هوشمند انحصاری ما، کنترل کیفیت است. این ویژگی به تضمین کیفیت در پروژه‎های بزرگ کمک شایانی می‎کند.

قیمت مناسب برای پروژه‎های بزرگ
ما در “فارسی میکس” برای فرآینده‎های داخلی از ابزار تخصصی مدیریت پروژه‎های ترجمه بهره می‎بریم که این مهم عملیات اجرای پروژه ترجمه را روانتر نموده و کاهش هزینه‎های سربار را به‎همراه دارد. بنابراین، این توانایی را داریم که نرخ‎های مناسبی را به مشتریان خود پیشنهاد دهیم.

چرا کار ترجمه خود را به فارسی میکس بسپاریم

کار ترجمه خود را به “فارسی میکس” بسپارم؟ کار ترجمه “فارسی میکس” با کیفیت، با سرعت و با قیمت مناسب است. تجربه ما در انجام ترجمه متون گوناگون، بسیار گسترده و کم‎نظیر است.
ترجمه توضیحات پلانات برای حوزه تجارت الکترونیک
ترجمه راهنماها و متون گردشگری
ترجمه مقالات اینترنتی
ترجمه محتوی تولیدی کاربران سایت
ترجمه برای بخش پشتیبانی از مشتریان شرکت یا سازمان شما
ترجمه محتوی جهت بازاریابی، تبلیغات و شبکه‎های اجتماعی
ترجمه ایمیل، پیامک، پست‎های شبکه‎های اجتماعی و موارد مشابه
ترجمه وبسایت و اپ‎های موبایل
کیفیت برتر
افزون بر اینکه مترجمان “فارسی میکس” پیوسته از نظر کیفی ارزیابی می‎شوند، بلکه یکی از توانایی‎های سیستم هوشمند انحصاری ما، کنترل کیفیت است. این ویژگی به تضمین کیفیت در پروژه‎های بزرگ کمک شایانی می‎کند.

قیمت مناسب برای پروژه‎های بزرگ
ما در “فارسی میکس” برای فرآینده‎های داخلی از ابزار تخصصی مدیریت پروژه‎های ترجمه بهره می‎بریم که این مهم عملیات اجرای پروژه ترجمه را روانتر نموده و کاهش هزینه‎های سربار را به‎همراه دارد. بنابراین، این توانایی را داریم که نرخ‎های مناسبی را به مشتریان خود پیشنهاد دهیم.

خدمات ترجمه ویژه به همت مترجمان زبردستی ارائه می‎شود که متون و مقالات سطح بالای فنی، پزشکی و حقوقی را ترجمه می‎کنند. در گام بعد، این ترجمه به دست یک متخصص زبان مربوطه که مستقل از مترجم اول است، به‎دقت ویرایش شده و در نهایت توسط یک مدیر پروژه از نظر صحت ترجمه واژگان تخصصی، سبک نوشتاری، همخوانی محتوی و غیره کنترل می‎گردد.

تمامی پروژه‎های ترجمه در حال انجام توسط یک سیستم خودکار صحت‎گذاری به‎صورت فعال پایش می‎شوند. این سیستم به‎گونه‎ای طراحی شده، کیفیت کار را در حین انجام ترجمه ارتقاء می‎دهد.

چناچه مشتری تمایل داشته باشد، مترجم دومی که مجدداً مستقل از نفرات پیشین است، ترجمه تحویلی را از نظر دقت، سیر طبیعی ترجمه در زبان هدف و رعایت نکات مورد نیاز مشتری، بازنگری و درصورت لزوم ویرایش می‎کند.