فارسی میکس

پروفایل مهدی یغمایی

مهدی یغمایی برنامه نویس
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده بوشهر

جهت تست

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید