فارسی میکس

پروفایل nakisa ghv

nakisa ghv مترجم
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

تیت

نمونه کار

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • تست

  تست

  1397/03 - 1399/01

گواهینامه

 • تست

  تست

  1397/03 - 1399/01

آموزش

 • تست

  تست

  1397/03 - 1399/01